Transport chłodniczy pozwala na przewiezienie produktów z jednego do drugiego punktu bez utraty właściwości przewożonych produktów. Niezależnie czy do przebycia mamy odległość kilku, czy kilkuset kilometrów, dzięki chłodni leki, kosmetyki czy żywność dotrze do celu w takim samym stanie, w jakim została ona wysłana. Chociaż transport chłodniczy wykorzystywany jest w wielu dziedzinach życia, najczęściej do czynienia mamy z nim w przypadku przewozu żywności. To także jedna z dominujących branż, wykorzystujących, transport chłodniczy. Aby móc przewozić żywność, odpowiednie wymagania spełniać musi zarówno pojazd, jak i sam kierujący nim.

Restrykcyjne wymagania dotyczące przechowywania

Firmy zajmujące się transportu chłodniami żywności, muszą podobnie jak producenci spełniać restrykcyjne normy w zakresie nie tylko transportu, ale także i przechowywania poszczególnych produktów. Asortyment, który wymaga przewożenia za pomocą specjalnych samochodów, umożliwiających regulację i monitorowanie temperatury, zazwyczaj posiada krótką datę przydatności, dlatego niezwykle ważne jest, aby produkty te, nie były zbyt długo przechowywane na magazynach. Jeśli jednak natychmiastowy ich transport nie jest możliwy, powinny znajdować się one w temperaturach zalecanych przez producenta, a wszelkie nieprawidłowości, natychmiast zgłaszane. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na zdrowie konsumentów, którzy zakupią dane produkty.

Przechowywanie żywności powinno odbywać się w pomieszczeniach do tego przystosowanych, które posiadają pozytywną opinię Sanepidu, a wszelkie osoby, które mają bezpośredni kontakt z tym asortymentem, powinny posiadać ważną książeczkę sanepidowską.

Transport żywności w praktyce

Aby móc przewozić świeżą żywność, wymagającą transportu chłodnią, restrykcyjne wymagania spełniać musi pojazd, a w niektórych przypadkach także kierowca. Każdy samochód, który wykorzystywany jest do transportu żywności, powinien być poddany analizie i zatwierdzeniu przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Pojazdy bez takiej zgody, nie mogą przewozić towarów wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.

Dodatkowo, jeśli transport obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego, pojazd powinien zostać zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym, a jego kierowca posługiwać się ważną książeczką sanepidowską. Podobne obostrzenia dotyczą przewożonych produktów, które przed przygotowaniem do transportu powinny zostać zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii. Jeśli samochodem przewożone mają być produkty pochodzenia roślinnego, pojazd powinien zapewnić ochronę przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a także winien być odpowiednio oznaczony. Bardzo ważne jest także stan pojazdu oraz jego wyposażenie. Powinien być on utrzymany przede wszystkim w czystości oraz posiadać sprawny system monitorujący temperaturę.

Na górę