Integracja sensoryczna to proces mający ogromny wpływ na funkcjonowanie malucha, również w kolejnych etapach życia. Zaburzenia w zakresie odpowiedniej organizacji wrażeń na późniejszym etapie objawiają się między innymi problemami w nauce. Warto więc stymulować rozwój dziecka, aby ustrzec je przed trudnościami w szkole.

Dlaczego zaburzenia integracji sensorycznej mają wpływ na zdolność przyswajania wiedzy?

Prawidłowo przebiegająca integracja sensoryczna pozwala dziecku odpowiednio odbierać i interpretować bodźce oddziałujące na podstawowe zmysły, tj. węch, smak, słuch, wzrok i dotyk. Istotną rolę odgrywa również układ proprioceptywny oraz układ przedsionkowy odpowiadający za równowagę. Układy te mają ogromne znaczenie w procesie planowania ruchów i działań w przestrzeni. Wzmożone lub niedostateczne reakcje na różnorodne bodźce stanowią poważny problem skutkujący trudnościami w okresie rozwoju.

Nieprawidłowości w percepcji bodźców objawiają się nadwrażliwością lub podwrażliwością sensoryczną. W przypadku nadwrażliwości dziecko często nie skupia się na bodźcach, a nawet unika wrażeń. Podwrażliwość sensoryczna objawia się z kolei ciągłym poszukiwaniem bodźców. W obu przypadkach dziecko zmaga się z trudnością skupienia uwagi na informacjach przekazywanych przez nauczyciela lub rodzica. Dziecko wykazuje również duże trudności ze skupieniem wzroku.

Problemy w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej utrudniają przepisywanie informacji z tablicy oraz korzystanie z materiałów edukacyjnych. Zaburzenia planowania ruchów mogą z kolei wywoływać strach dziecka przed niektórymi zabawami i zadaniami podczas lekcji. W przypadku dzieci podwrażliwych poważnym zagrożeniem jest natomiast brak obaw i podejmowanie nadmiernego ryzyka. Dziecko takie staje się nadpobudliwe i reaguje głównie na bodźce dodatkowe.

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej rozpraszane są przez konkretne bodźce. Nadwrażliwe słuchowo wykazują trudności ze skupieniem uwagi z powodu otaczającego hałasu, a dziecko podwrażliwe słuchowo poszukuje wrażeń słuchowych i często podnosi głos. W przypadku dziecka nadwrażliwego na dotyk sama bliskość stolików i zagęszczenie dzieci w klasie może stanowić przeszkodę w skupianiu uwagi. Dzieci podwrażliwe na bodźce dotyku skupiają się podczas lekcji na otaczających je przedmiotach.

Postrzeganie rzeczywistości – świat malucha z zaburzeniami integracji sensorycznej

Dzieci zmagające się z zaburzeniami integracji sensorycznej często budują swój świat złożony z ulubionych bodźców. Próba narzucenia dziecku sposobów zachowania nie zostanie przyjęta pozytywnie. Z tego względu nauka może być znacznie utrudniona – dziecko reagować będzie na wybrane wrażenia. Będzie rezygnowało z wykonywania niektórych zadań, które postawi przed nim nauczyciel. Dotyczy to zwłaszcza lekcji techniki, plastyki oraz wychowania fizycznego.

Prawidłowy rozwój dziecka, w tym jego zdolność do przyswajania wiedzy, uzależnione są w dużej mierze od pozytywnego przebiegu procesu integracji sensorycznej. Mając na uwadze skutki zaburzeń integracji zmysłowo-ruchowej, warto ten proces wspierać już od pierwszych tygodni życia dziecka. Bardzo ważna jest również wczesna profilaktyka. Czasami pomimo usilnych starań zauważamy nadpobudliwość lub osłabione reakcje na bodźce. Warto wtedy skonsultować się ze specjalistą, który doradzi jak postępować.

Inspirowane: Sensoludki.pl – żłobek Warszawa

Na górę