Wynajem sprężarek wydaje się być niekiedy jedną z najrozsądniejszych opcji dla zakładów wykorzystujących sprężone powietrze, zarówno do produkcji swoich towarów, jak i świadczenia usług. Jest to rozwiązanie bezpieczne i nieangażujące właściciela zakładu w dodatkowe zobowiązania finansowe, związane np. z przymusem kredytowania czy zakupu nowych sprężarek ze środków finansowych danego przedsiębiorstwa.

Wynajmowanie sprężarek – sposób na dopasowanie się do dynamicznych zmian rynkowych

Wynajem sprężarek posiada swoje uzasadnienie w wielu aspektach, które dotyczą dynamicznych zmian, jakie powstają na rynku usług czy wytwórstwa. Wiele zakładów przemysłowych na początku swojej działalności nie wykorzystuje do świadczenia swoich usług sprężonego powietrza. Jednakże rozszerzenie działalności czy też ekspansja na nowe rynki zbytu, wymusza zmianę dotychczas prowadzonej działalności podstawowej lub też jej znaczne rozszerzenie. W tym celu wiele przedsiębiorstw decyduje się na zakup nowych urządzeń.

Opcja dla małych i dużych przedsiębiorstw

Tendencja ta, dotyczy nie tylko wielkich zakładów produkcyjnych, ale i stosunkowo małych przedsiębiorstw, które z racji potrzeby rozwoju, muszą zdecydować się na podbój nowych rynków i zdobycie stałych kontrahentów. W tym wypadku wynajem sprężarek stanowi dogodną formę oceny, czy dana działalność wykorzystująca sprężone powietrze przyniesie oczekiwane zyski i będzie przyczynkiem do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy usługi lub towary, wykonywane przy pomocy sprężonego powietrza, nie przynoszą założonych odgórnie zysków, wynajem kompresorów przemysłowych można w każdej chwili zakończyć. Działanie to nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi lub finansowymi.

Zakup versus wynajem kompresorów przemysłowych – czy rzeczywiście warto jest nabywać nowy sprzęt, bez gwarancji jego pełnego wykorzystania

Zakup nowej sprężarki, a nawet odkupienie używanej wiąże się z zaangażowaniem pewnej puli środków finansowych. W przypadku niepewnej sytuacji danej firmy, szczególnie w kwestii wykonywania tego typu działalności, należy starannie przemyśleć i przeanalizować, czy decyzja o nabyciu nowego sprzętu jest w 100% uzasadniona. Opcja wynajmu sprężarek to wygodne, bezpieczne i bardzo korzystne rozwiązanie. Zamykając daną działalność, jesteśmy skazani na poszukiwanie nowego odbiorcy dla posiadanych przez zakład sprężarek. Proces ten nie jest łatwy, zaś kwota, którą otrzymamy za sprzedany sprzęt, nigdy w całości nie zrekompensuje nam wydatków, jakie ponieśliśmy na nowo nabyte urządzenia.

Kompresory przemysłowe na wynajem – opcja na krótki okres czasu

Kompresory przemysłowe, które trafiają do właściciela firmy w postaci sprzętu wynajmowanego, to doskonała opcja dla osób, które potrzebują tego typu parku maszynowego na relatywnie krótki okres czasu. Dla osób, które zastanawiają się, jakiego rodzaju sprzęt zalicza się do w/w opcji, warto jest dodać, iż u renomowanych producentów można zdecydować się na wynajem takich urządzeń jak m.in.:

 • turbosprężarki
 • sprężarki wysokociśnieniowe;
 • sprężarki śrubowe olejowe;
 • sprężarki śrubowe o zmiennej wydajności;
 • sprężarki śrubowe bezolejowe;
 • kontenerowe stacje sprężarek;
 • separatory cyklonowe,
 • filtry,
 • osuszacze,
 • zbiorniki sprężonego powietrza,
 • separatory kondensatu
 • inne.

Krótkoterminowy wynajem sprężarek różnego typu obwarowany jest transparentną umową, która dodatkowo zawiera opiekę serwisową 24/7 – obejmującą konserwację, naprawy, wymianę zużytych części, jak również konsultacje techniczne, doradztwo i pomoc fachowców.

Opcja, która nie wymaga zakupu danego sprzętu, a szczególnie sprężarek, bywa dla wielu właścicieli wielkim udogodnieniem, ponieważ nie wymusza na nich uzależnienia od rodzaju danej działalności czy też angażowania dodatkowych środków finansowych. Zakup sprężarek powinien być przemyślaną sprawą, dlatego też, przy niepewnej sytuacji rynkowej, warto jest zdecydować się na wynajem potrzebnego nam sprzętu.

Źródło: https://www.almig.pl

Na górę