Wilgoć materiałów budowlanych lub wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu ma wpływ na kondycję budynku oraz komfort jego użytkowania. Warto wiedzieć, jakie obszary wymagają szczególnych działań kontrolnych i jakie narzędzia mogą być przydatne.

Materiały odpowiednio przygotowane do prac budowlanych

Niewielu inwestorów i wykonawców zdaje sobie sprawę, w jakim stopniu materiały mają wpływ na poziom wilgotności podczas budowy i po zakończeniu realizacji inwestycji. Materiały konstrukcyjne takie jak drewno i beton zawierają pewien poziom wilgoci, który jest dopuszczany przez prawo budowlane. W przypadku drewna, jest to poziom 15% zawartości wilgoci. Wszystkie materiały związane z betonem i pracami murarskimi również wymagają wody do przygotowania mas, a przez to zwiększona zostaje ich wilgotność w początkowej fazie prac budowlanych. Odpowiedni dobór materiałów i produktów wpływa na odczyty pomiarów wilgotności.

Wilgotność konstrukcji budynku i jej wpływ na kondycje i tempo prac

Zakończone prace budowlane powodują stworzenie konstrukcji obiektu z materiałów takich jak drewno i beton. Poziom wilgotności rozłożony jest w czasie i z jego upływem naturalnie ulega zmniejszeniu. Warunki zewnętrzne oraz temperatura otoczenia wpływa na tempo zmian i ryzyko powstawania trwałych uszkodzeń przez podwyższony stopień wilgotności. Cyklicznie prowadzone badania wilgotności ścian i materiałów pozwalają na szybkie reagowanie i tworzenie harmonogramu prac budowlanych. Pamiętać należy, że mogą występować różnice w pomiarze wilgotności w zależności od grubości ścian. Wykonywanie prac wykończeniowych może prowadzić do zatrzymania wilgoci w konstrukcji budynku, co powoduje rozwój procesów gnilnych i może powodować rozwój grzybów i pleśni.

Wilgotność powietrza

Powietrze wewnątrz obiektu może zawierać większą ilość pary wodnej. Takie warunki powodują wolniejsze wysychanie mas budowlanych. Może to świadczyć o braku poprawnej wentylacji lub dużej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obiektu a jego otoczeniem. Pomiar wilgotności może wykazać jakie problemy występują zarówno podczas budowy, jak i przy użytkowaniu takiego obiektu. Należy pamiętać, że są to czynniki zmienne i mają różny rozkład w czasie. Jeżeli para wodna nie zostanie odprowadzona poza budynek, to może ona kumulować się w materiałach chłonnych i ponownie trafiać do powietrza w przypadku podniesienia temperatury wewnątrz pomieszczenia.

Sposoby pomiaru wilgotności

Aby uzyskać dokładne wyniki pomiaru wilgotności w obiektach budowlanych, należy stosować badania dotyczące zarówno materiałów konstrukcyjnych, jak i powietrza. Oba obszary są od siebie zależne i może występować okresowy transfer wilgoci. Dobrze jest zmierzyć wilgotność powierzchniową elementów konstrukcyjnych oraz porównać ja z wilgotnością pomiarów na określonej głębokości. Uzyskane wyniki mówią o tym, w jakim stopniu nastąpił proces wiązania i parowania wilgoci technologicznej. Badania powinny być cykliczne i rozłożone w ciągu doby. Jednocześnie z pomiarami wilgotności obiektu należy prowadzić pomiar wilgotności powietrza, aby dopasować pracę wentylacji. Jeżeli występuje taka konieczność, można wspierać jej pracę pochłaniaczami wilgoci.

Wilgoć może być czynnikiem wpływającym negatywnie na konstrukcje budynku i szybkość prac. Warto w odpowiedni sposób kontrolować takie zjawisko, aby dopasować do niego specyfikę prac i środki ułatwiające obniżenie poziomu wilgoci w powietrzu i elementach konstrukcyjnych.

Inspirowane: nord-help.com.pl – osuszacze powietrza wynajem

Na górę