Zaopatrzenie w wodę jest jedną z najważniejszych kwestii dotyczących współczesnych miast i wsi. Jest ono w dużej mierze uwarunkowane wielkością dostępnych zasobów oraz ich jakością. Ze względu na lepszą dostępność oraz korzystniejsze parametry jakościowe, znacznie częstszym źródłem zaopatrzenia są wody podziemne, a nie powierzchniowe. Wiąże się to jednak z koniecznością projektowania specjalnych ujęć i stosowania określonych zasad bezpieczeństwa w tym względzie.

Czym charakteryzują się ujęcia podziemne?

Projektowanie ujęć wód podziemnych należy rozpocząć od określenia, za pomocą jakich obiektów czy urządzeń ma się ten proces odbywać. Oczywiście należy wziąć tutaj pod uwagę szereg czynników, takich jak:

  • głębokość zalegania wody,
  • wielkość zasobów wodnych,
  • ilość ujmowanych wód.

Ujęcia możemy zrealizować przykładowo w formie studni kopalnych. Konieczne jest tutaj zastosowanie odprowadzenia pod postacią pomp lub lewarów. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku płytko położonych wód podziemnych. Kolejną metodą jest zaprojektowanie studni wierconej, która działa podobnie jak jej poprzedniczka, ale z powodzeniem można ją użytkować na różnych poziomach zalegania wody. Inne ujęcia podziemne, jakie możemy wziąć pod uwagę, to ciągi drenażowe lub galerie z grawitacyjnym odprowadzeniem do studni zbiorczej.

W przypadku ujmowania wody np. dla gospodarstw domowych czy niewielkich przedsiębiorstw wyżej wymienione rozwiązania będą jak najbardziej wystarczające. Jeśli jednak chodzi o wodociągi, zwykle konieczne jest połączenie co najmniej kilku urządzeń ujmujących i stworzenie tzw. zespołów obiektów. Projektowanie ujęć wód podziemnych jest w takich przypadkach bardziej złożone, gdyż wiąże się z koniecznością zastosowania bardziej wyrafinowanych metod obliczeniowych w celu określenia ich wydajności. Jest to związane z tym, że pracujące w takim zespole obiekty oddziałują na siebie wzajemnie.

Gdzie powinno znajdować się ujęcie wody podziemnej na działce?

Wbrew pozorom, lokalizacja studni uzależniona jest nie tylko od obecności wody podziemnej w konkretnym miejscu. W tym przypadku istotne jest również zachowanie odpowiedniej odległości gwarantującej jej ochronę przed zanieczyszczeniami. Studnia kopana powinna być zlokalizowana przede wszystkim na terenie, który nie leży niżej niż ten, na którym znajduje się np. zbiornik na ścieki. W przypadku przelania takiego zbiornika wszystkie znajdujące się w nim nieczystości trafiłyby bowiem do ujęcia wody. Odnośnie zachowania odległości istnieje kilka zasad, których trzeba przestrzegać, zabierając się za projektowanie ujęć wód podziemnych. Mianowicie, powinny one znajdować się co najmniej:

  • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • 10-15 m od drzew o rozbudowanych systemach korzeniowych,
  • 5 m od granicy nieruchomości,
  • 15 m od budynków inwentarskich,
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu,
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt.

Ważne jest również, aby nie lokalizować studni w najniższym miejscu danej posesji, gdyż w ten sposób wystawiamy ją na spływanie wód opadowych.

Odpowiednie zaprojektowanie ujęcia wody gruntowej jest jednym z najistotniejszych elementów całego procesu budowy obiektu. Jeśli już w tym punkcie działań weźmiemy pod uwagę wszystkie obowiązujące normy i zasady bezpieczeństwa, istnieje spora szansa na bezproblemowe przeprowadzenie prac. Natomiast w przypadku niewłaściwego zlokalizowania studni może się okazać, że konieczne jest jej przeniesienie, co niewątpliwie wiąże się ze znacznymi kosztami. Dobrym pomysłem jest zatem powierzenie tego zadania specjalistom, którzy wezmą pod uwagę wszystkie niezbędne czynniki.

źródło: hgs.waw.pl – studnie depresyjne

Na górę