System kominowy jest specyficzną konstrukcją budowlaną, która działa w wymagających i niekorzystnych warunkach związanych z wysoką temperaturą, wilgocią czy kwasami. Aby działał prawidłowo i był w pełni bezpieczny dla domowników, powinniśmy pamiętać nie tylko o jego dostosowaniu do zmieniających się technologii grzewczych czy rodzaju paliwa, ale także o obowiązkowych okresowych przeglądach kominiarskich. Jak jednak zareagować, kiedy w okolicach komina zauważymy mokre wykwity i nieprzyjemny zapach?

Obowiązkowy przegląd techniczny systemu kominowego

Ustawa o prawie budowlanym przewiduje, że systemy kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być poddawane obowiązkowej kontroli technicznej przeprowadzanej przynajmniej raz w roku. Jeżeli jednak przeglądy techniczne są prowadzone systematycznie i pomimo nich pojawi się podejrzenie nieszczelności przewodu kominowego lub innych uszkodzeń mechanicznych prowadzących do jego destabilizacji, które wynika z zaobserwowanych przez nas pęknięć, wykwitów czy nieprzyjemnego zapachu w obrębie przewodu, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do mistrza kominiarskiego. Jeżeli ekspertyza kominiarska wykaże nieprawidłowości konstrukcyjne lub błędy w użytkowaniu systemu kominowego, konieczna może być renowacja istniejącego już komina lub jego całkowita wymiana. W obu przypadkach, przed rozpoczęciem prac renowacyjnych lub budowlanych, mistrz kominiarski powinien ocenić – na podstawie wglądu do dokumentów urządzenia grzewczego (DTR) oraz oglądu instalacji – czy taka operacja jest możliwa.

Naprawa czy instalacja nowego komina?

W przypadku podejrzenia o nieszczelności systemu kominowego lub zauważenia uszkodzeń mogących powodować jego niedrożność konieczna może się okazać renowacja istniejącego komina, która nie tylko usprawni działanie systemu grzewczego, ale i wykluczy ryzyko zadymienia i zaczadzenia. Zazwyczaj w tym celu – w przypadku powszechnie stosowanego w budynkach mieszkalnych komina ceglanego – wystarczy montaż rur ceramicznych wprowadzanych do środka komina. Wykorzystanie i zastosowanie dobrej jakości rur i kształtek ceramicznych nie tylko zapewni nam trwałość wkładu kominowego i bezpieczeństwo jego użytkowania, ale i pozwoli także na bezawaryjne korzystanie z różnego rodzaju paliw dedykowanych różnego rodzaju urządzeniom grzewczym. W niektórych przypadkach może się jednak okazać, że zły stan techniczny komina wymusza instalację lub budowę nowego. W takim przypadku powinniśmy pamiętać, aby wybrać projekt dostosowany do rodzaju systemu grzewczego stosowanego w naszym domu oraz na co dzień stosować bezpieczne paliwo grzewcze.

Montaż wkładu stalowego i masa uszczelniająca

W przypadku, kiedy instalacja nowego komina nie jest konieczna i wystarczy jego renowacja, jedną z najpowszechniejszych metod uszczelnienia instalacji jest montaż wkładu stalowego, który nie tylko usprawni działanie całego systemu, ale i zabezpieczy go przed szkodliwym działaniem kondensatu. Innym rekomendowanym rozwiązaniem jest zastosowanie masy uszczelniającej w postaci sypkiej mieszanki, która po połączeniu z wodą tworzy masę gotową do użycia. Masę uszczelniającą poleca się przede wszystkim do uszczelniania kanałów wentylacyjnych i kanałów spalinowych w urządzeniach, które są opalane paliwami stałymi. Zabezpieczone masą wnętrze komina nie pęka, jest odporne na ścieranie i bardzo wysokie temperatury.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne

Na górę