Procedura sprowadzenia Zwłok spoza kontynentu europejskiego jest trudnym zadaniem, szczególnie dla osób nie posiadających żadnego doświadczenia w tym zakresie. Dlatego transport Zwłok z innego kontynentu należy powierzyć wyspecjalizowanym firmom świadczącym tego typu usługi.

Sprowadzenie Zwłok spoza Europy

Sprowadzenie Zwłok z zagranicy może być problemem dla bliskich krewnych osoby Zmarłej. Bariera językowa, jak również nieznajomość lokalnych przepisów prawnych, to jedne z podstawowych przeszkód, jakie pojawiają się w trakcie próby załatwiania formalności w kraju, który leży poza kontynentem europejskim. Warto pamiętać, że w przypadku śmierci przedwczesnej, nagłej, z niewyjaśnionych przyczyn lub w wyniku morderstwa czy udziału osób trzecich, sprowadzanie Zwłok z zagranicy staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Krewni odpowiedzialni za przygotowanie ceremonii pogrzebowej, często nie mając doświadczenia, popełniają kardynalne błędy. Tracją przez to cenny czas, jaki mogliby poświęcić na dopełnienie formalności w Polsce.

Należy pamiętać, że transport Zwłok z innego kontynentu jest trudny w organizacji. Działanie to wymaga biegłego posługiwania się językiem obcym, jaki obowiązuje w kraju, w którym Zmarła dana osoba. Ponadto prawidłowe załatwienie wszystkich formalności wiąże się z przestrzeganiem obowiązującego w danym państwie prawa i przepisów, w tym także sanitarnych oraz dotyczących transportu Zwłok.

Transport Zwłok drogą lotniczą

Osoba, która umiera zagranicą, szczególnie na innym kontynencie, może być sprowadzona legalnie do Polski pod warunkiem, że transport Zwłok z innego kontynentu, będzie przeprowadzany zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem, regulującym wyżej wymienione kwestie. W przypadku niedopełnienia jakichkolwiek formalności, ciało osoby Zmarłej w dalszym ciągu pozostaje w kraju, w którym nastąpił jej zgon.

Z uwagi na to, że życzeniem najbliższej rodziny Zmarłego jest zazwyczaj sprowadzenie ciała osoby Zmarłej do Polski i zorganizowanie jego pochówku w RP, organizuje się transport Zwłok z zagranicy w celu przewiezienia ich na miejsce ostatniego spoczynku. W przypadku śmierci, która nastąpiła w krajach należących do państw członkowskich Unii Europejskiej, transport Zwłok z zagranicy jest ułatwiony. Można zorganizować go na kilka sposobów.

Zazwyczaj wybiera się transport lądowy, w postaci przewiezienia trumny w specjalnym samochodzie, przystosowanym do tego celu. Jeśli śmierć nastąpiła na innym kontynencie, nie ma możliwości przetransportowania Zwłok przygotowanym do tego celu pojazdem mechanicznym. Wówczas zaleca się transportowanie Zwłok drogą lotniczą.

Przewóz Zwłok transportem lotniczym spoza UE – jakie formalności są wymagane?

Przewóz Zwłok transportem lotniczym jest procesem czasochłonnym i wymagającym dużego doświadczenia, ponieważ musi on być poprzedzony dopełnieniem wszystkich formalności. Chodzi tutaj przede wszystkim o uzyskanie takich dokumentów, jak:

  •  akt zgonu,
  • zgody administracyjne w państwie, które wydaje pozwolenie na transport,
  • zaświadczenie sanitarne przejścia przez odprawę graniczną,
  • tłumaczenie dokumentów na język polski.
     

Należy zaznaczyć, że przetłumaczenie dokumentów musi odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym biurze, gdzie tłumacz przysięgły ma za zadanie przygotować wszystkie dokumenty, jakie potrzebne będą do dopełnienia formalności na terenie Polski. Oznacza to, że obowiązkowi przetłumaczenia podlega akt zgonu, zaświadczenie sanitarne, pozwolenie na transport Zwłok spoza UE, jak również protokół sekcyjny, jeśli śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych lub trudnych do wyjaśnienia.

Transport lotniczy Zwłok organizowany jest zazwyczaj samolotami prywatnymi. Tego typu zadanie realizowane jest przez Centralę Lotów Sanitarnych. Organizuje ona sprawny przewóz trumny z ciałem, który odbywa się znacznie szybciej niż w przypadku lotów maszynami komercyjnymi.

Koszt transportu Zwłok drogą lotniczą jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie w tym przypadku odgrywa przede wszystkim o dystans, jaki ma do pokonania samolot, a także zabezpieczenie ciała, szczególnie gdy osoba Zmarła w wyniku chorób zakaźnych.

Transportowanie Zwłok drogą lotniczą poprzedza złożenie ciała w specjalnej trumnie, która zostaje zaplombowana komisyjnie z udziałem pracownika Straży Granicznej. Jej ponowne otwarcie jest niemożliwe. Powinna to wziąć pod uwagę rodzina osoby Zmarłej, która pragnie pożegnać się ze swoim krewnym lub planuje wystawić ciało w trumnie na widok publiczny. 

źródło: Kallawarszawa.pl – zakład pogrzebowy Warszawa

Na górę