Studia MBA nie są tanie, ale jest to inwestycja w Twoją przyszłość, karierę zawodową i możliwość ponadprzeciętnego zarabiania. Za zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej na elitarnym programie trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czy ukończenie studiów MBA gwarantuje sukces zawodowy?

Szczęściu trzeba pomagać. Nikt nie zagwarantuje Ci, że po ukończeniu studiów MBA masz pewny awans czy posadę w najlepszej korporacji na świecie. Dyplom MBA jest jednak świetną przepustką negocjacyjną, pokazuje jak wiele w siebie inwestujesz i że jesteś ambitnym, rozwijającym się pracownikiem. Można potraktować je jako cenną lekcję i inwestycję w swoją przyszłość.

Chcesz się kształcić, a nie masz środków? Sprawdź możliwości finansowania studiów MBA

Elitarny charakter studiów MBA jest podkreślony przede wszystkim przez niebotycznie wysokie czesne, znacznie wyższe niż w przypadku innych kierunków podyplomowych. Nie ma jednak co się dziwić, ponieważ studia MBA są prowadzone przez teoretyków i praktyków z ogromnym doświadczeniem i licznymi sukcesami na koncie. Za naukę od najlepszych z najlepszych trzeba solidnie zapłacić.

Masz trzy drogi sfinansowania swojej edukacji na studiach MBA:

  • własne środki,
  • dofinansowanie z Urzędu Pracy – trzeba podpisać umowę zobowiązującą do ukończenia studiów,
  • dofinansowanie od pracodawcy – najczęściej dotyczy to pracowników na wysokich szczeblach, którzy mogą ubiegać się o finansowanie lub współfinansowanie edukacji na studiach MBA. Menedżer musi jednak zobowiązać się, że po ich ukończeniu pozostanie w firmie przez określony czas, minimum 2 lata.

Studia MBA – czy warto w nie inwestować?

Najlepsi studenci MBA mogą liczyć na pracę na wysokich stanowiskach, mają szerokie perspektywy w założeniu własnej działalności gospodarczej, a ponadto mogą ubiegać się o posady w międzynarodowych korporacjach. Ścieżka kariery zawodowej usłana różami? Oczywiście, że nie, ale dyplom MBA jest poniekąd przepustką do wielkiego świata biznesu.

Podejmowanie studiów MBA nigdy nie jest złą decyzją, a włożone w nie pieniądze zwrócą się po przyjęciu intratnej propozycji zawodowej. Możesz także awansować w strukturach firmy, w której już masz zatrudnienie.

Oczywiście warto wziąć pod uwagę, że każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem niepowodzenia. W każdej chwili sytuacja rynkowa może się zmienić, dlatego warto być przygotowanym na taki scenariusz.

W 2021 roku niektóre badania pokazywały, że menedżerowie posiadający dyplom MBA zarabiają średnio 12 tysięcy zł brutto, czyli ponad dwukrotnie więcej niż ogólnopolska mediana wynosząca 4785 zł.

Duża część osób rozpoczynających studia MBA to osoby, które już mają ugruntowaną pozycję w dużych firmach, już zarabiają świetnie, ale chcą się rozwijać i liczą na jeszcze więcej, zarówno w kwestiach finansowych, jak i zawodowych.

Premia za posiadanie dyplomu MBA jest naprawdę duża, w skali roku może wynieść nawet kilkaset złotych brutto. Z szacunków wynika, że inwestycja w studia zwraca się po ok. 6-8 latach od uzyskania dyplomu.

Na górę