Aby transport towarów mógł dojść do skutku, niezbędna jest pomoc spedytora międzynarodowego, dysponującego odpowiednią wiedzą praktyczną i przygotowaniem teoretycznym. Rozwój handlu różnego rodzaju artykułami między krajami oddalonymi od siebie o kilka tysięcy kilometrów sprawił, że spedytorzy są specjalistami, na których jest ogromne zapotrzebowanie.

Cechy, którymi powinien dysponować spedytor międzynarodowy

Zainteresowanie rynku specjalistami z tej branży nie powinno dziwić. Niemniej jednak, należy zdać sobie sprawę z tego, że nie jest to praca dla każdego. Na barkach spedytora spoczywa obowiązek zaplanowania całego przewozu towarów od miejsca nadania do adresata. Każdy, kto rozważa tę drogę rozwoju zawodowego, powinien wiedzieć, że aby spełnić się w tej profesji niezbędna jest dokładność, skrupulatność i chęć pogłębiania wiedzy. W tym zawodzie konieczna jest biegła znajomość języka angielskiego i biegła obsługa komputera. Niezbędna jest też odporność na stres. Pozwala ona na logiczne rozwiązywanie problemów, które nierzadko pojawiają się w trakcie spedycji towarów. Spedytor międzynarodowy musi być przygotowany na sytuacje kryzysowe, musi działać szybko i zdecydowanie. Tylko w ten sposób będzie miał szansę na zniwelowanie efektów ewentualnych błędów i skutków sytuacji losowych. Przydatną cechą w tym zawodzie jest też umiejętność pracy w zespole.

Spedytor musi być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawnymi dotykającymi problematyki transportu towarów. W pracy spedytora przydatna jest również łatwość w podejmowaniu decyzji, dobra organizacja pracy oraz umiejętność analitycznego myślenia. W związku z tym, że bycie spedytorem wiąże się z potrzebą ciągłego kontaktu z klientami i przewoźnikami osoba na tym stanowisku musi wzbudzać zaufanie. Komunikatywność i otwartość w tym zawodzie są na wagę złota. Spełniający się w swojej pracy spedytor międzynarodowy to osoba, która posiada umiejętność negocjowania i nie ma problemów w nawiązywaniu długotrwałych kontaktów.

Obowiązki spedytora międzynarodowego

Spedytor międzynarodowy jest w stanie doradzić klientowi w kwestii przewozu, wyboru środka transportu oraz trasy przewozu przesyłek. Jego zadaniem jest sporządzanie, wystawianie oraz przesyłanie dokumentów przewozowych dotyczących ładunku. Posiada on wiedzę umożliwiającą występowanie do odpowiednich urzędów o pozwolenia na transport przesyłek lub ich wprowadzenie na obszar Unii Europejskiej.

Spedytor zajmuje się opracowaniem instrukcji wysyłkowej, musi trzymać rękę na pulsie w momencie pakowania, konfekcjonowania, znakowania przesyłek, załadunku, wyładunku, przeładunku. Jednym z jego najważniejszych obowiązków jest organizowanie czynności ładunkowych, przewozowych, konwojowania i innych czynności, które są w sposób bezpośredni związane z przemieszczeniem przesyłek. Spedytor zawiera umowy związane z dostawą towaru i wynikające ze zlecenia spedycyjnego. W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów, które utrudniają przewóz ładunków, spedytor powiadamia o tym zleceniodawcę. Posiada wiedzę, która pozwala mu na podejmowanie czynności zabezpieczających prawa zleceniodawcy. Jest w stanie sporządzić dokumentację szkodową.

Odpowiedzialność spedytora

W związku z licznymi obowiązkami spedytor musi być dostępny siedem dni w tygodniu, nie tylko od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. W trakcie transportu towarów mogą pojawić się różne problemy, których rozwiązaniem zajmuje się jedynie spedytor oddelegowany do danego zlecenia. To od spedytora zależy sukces procesu spedycyjnego. Dlatego musi on zająć się zleceniem nawet w momencie przebywania na urlopie. Konieczność dopełnienia obowiązków zawodowych nierzadko zmusza go do przerwania wakacji czy skrócenia weekendu.

Spedytor, szczególnie zajmujący się transportem międzykontynentalnym musi być czujny, jedynie wtedy jest w stanie uniknąć pomyłek mogących wpłynąć na przebieg transportu. Zdarzają się sytuacje, w których spedytor musi ponieść pełną odpowiedzialność za popełnione błędy. Dzieje się tak w momencie zaistnienia szkody, która wynika z nieprawidłowości dokumentów dostarczonych do przewoźnika. Spedytor odpowiedzialny jest również za brak opakowania lub niedostosowanie opakowania do właściwości ładunku. Dużym błędem jest też podanie niezgodnych z prawdą danych dotyczących ładunku bądź też samego przewozu.

Źródło: https://symlog.eu

Na górę