Nie od dziś wiadomo, że każda firma potrzebuje do rozwoju nowych środków, a najłatwiejszym sposobem na powiększenie kapitału jest wyemitowanie akcji firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych. Niestety z sukcesów na giełdzie mogą liczyć tylko dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa. Alternatywą dla wielu początkujących firm jest rynek New Connect. Co warto o nim wiedzieć?

Giełda Papierów Wartościowych a New Connect

Według statystyk z lipca tego roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych jest 460 spółek, w tym 410 krajowych i 50 z zagranicy, a łączna kapitalizacja wynosi 1 153 367,93 mld złotych. Takie liczby jasno obrazują, jak zażarta jest rywalizacja na giełdzie i jak trudno jest stać się na niej znaczącym graczem. Z tego powodu, aby wyjść naprzeciw mniejszym, ale równie szybko rozwijającym się spółkom, warszawska Giełda Papierów Wartościowych utworzyła New Connect. Jest to rynek akcji, który istnieje poza głównym regulowanym rynkiem i stanowi alternatywny system obrotu.

Poza polskim NewConnect w Europie istnieje jeszcze 10 innych podobnych rynków alternatywnych. Są nimi m.in. Entry Standard z siedzibą we Frankfurcie, IEX z Dublina, AIM z Londynu, MAC z Mediolanu oraz kilka innych, nieco mniejszych rynków.

Firmy na rynku New Connect

Statystyki z lipca 2019 roku pokazują, że na rynku NewConnect notowanych jest 386 spółek, których wspólna kapitalizacja wynosi 8 573,05 mln złotych. Cała idea przewodnia projektu nakierowana jest głównie na młodych przedsiębiorców oraz startupy z branż nowoczesnych technologii, których kapitalizacja nie przekracza kilkudziesięciu milionów złotych. Innym punktem koniecznym do spełnienia wymagań rynku jest wysoki potencjał wzrostu, chociaż to akurat nie zawsze daje się prawidłowo ocenić. Firmy, które znajdują się na rynku New Connect, posiadają zaskakująco wiele cech wspólnych. Większość to branże z obszaru mediów elektronicznych, biotechnologii, IT, energii odnawialnej itp. Istotne jest również to, że firmy te cechują się innowacyjnym podejściem do zarządzania oraz podejmowania decyzji.

Aby wprowadzić firmę na rynek New Connect, potrzeba o wiele mniej niż w przypadku starania się na wejście na główny rynek GPW. Wielkim ułatwieniem jest również to, że od firm nie jest wymagany prospekt emisyjny. Nie ma obowiązku publikowania kwartalnych raportów. Inwestowanie w akcje w spółki należące do New Connect jest znacznie bardziej ryzykowne, jednak może przynieść również o wiele większe zyski dla inwestorów. Jedynym działającym na rynku indeksem jest NCIndex. Jego wartość wyznaczana jest przez uwzględnienie praw do akcji, kwitów depozytowych, zdematerializowanych akcji oraz praw poboru.

Jak wprowadzić firmę na rynek New Connect?

Istotną rolę na alternatywnym rynku pełnią także autoryzowani doradcy. Ich funkcja polega na analizie dokumentów, które przedstawiane są w przypadku ubiegania się o wprowadzenie firmy na rynek. Doradcy pełnią również rolę swego rodzaju pomocników dla emisariuszy, ponieważ doradzają im w kwestii spełniania obowiązków oraz udzielają porad dotyczących rozwoju. New Connect przynosi wiele korzyści dla każdej ze stron. Pozwala mniejszym firmom na wykorzystanie emisji papierów wartościowych do zwiększenia swojego kapitału, a inwestorom na znalezienie okazji do zainwestowania w firmę, która w szybkim czasie może stać się globalnym graczem.

Biuro Rachunkowe dla firmy na rynku New Connect

Obsługa księgowa firm znajdujących się lub aspirujących do uzyskania miejsca na rynku New Connect powinna liczyć się z obowiązkiem częstego raportowania sytuacji finansowej organizacji. Księgowość dla firm emitujących akcje to zupełnie inne zadania niż te, z którymi księgowi spotykają się w prowadzeniu typowej rachunkowości. Wymaga to przede wszystkim ścisłego pilnowania terminów oraz sporządzania skomplikowanych raportów. Profesjonalne biuro księgowe może również odciążyć ze wszystkich lub z części obowiązków wewnętrzny sztab firmy.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro rachunkowe Katowice

Na górę