Poszukując pracy, również pracy za granicą, najczęściej skupiamy się na tym, aby pracodawca zapewniał dobre warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie. Znacznie mniej czasu oraz uwagi poświęcamy na to, by upewnić się, że zatrudnienie aby na pewno jest legalne. Bywa również tak, że automatycznie przyjmujemy, że pracodawca jest uczciwy i zatrudnia pracowników jedynie zgodnie z przepisami. Musimy pamiętać, że ludzie, również pracodawcy, są różni, a my jako pracownicy powinniśmy wszystko dokładnie sprawdzić.

Dobre warunki zatrudnienia w Holandii

Dobre warunki zatrudnienia to pojęcie dość szerokie i pojemne. Składa się na nie kilka czynników. Po połączeniu wszystkich tych kwestii można otrzymać to, co nazywamy dobrymi warunkami zatrudnienia i co gwarantuje zadowolenie pracowników. Po pierwsze godna praca. Zatrudniani bardzo często zwracają uwagę na warunki, w jakich przyjdzie im pracować. W końcu w pracy spędzamy bardzo dużą część naszego dnia. Ważne, aby pracodawca zapewniał komfortowe warunki na stanowisku pracy. Tak więc do rzeczy. Komfortowe warunki pracy to przede wszystkim odpowiednia temperatura w pomieszczeniach lub, jeśli praca odbywa się na powietrzu, możliwość osłony przed bezpośrednim słońcem. Ponadto w cenie w oczach pracowników jest przestrzeganie zasad dotyczących przerw w pracy. Na komfort pracy składa się również zaplecze socjalne, czyli dostępność pomieszczeń, w których można spędzić przerwę, usiąść i zjeść w spokoju. Dobrych warunków zatrudnienia dopełnia atrakcyjne wynagrodzenie. Może to oznaczać dla różnych pracowników zupełnie co innego. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do nakładu pracy świadczonej przez pracownika. Przyjmuje się, że ciężka praca fizyczna powinna być wyżej wynagradzana, ponieważ pochłania bardzo dużo sił i energii zatrudnionego. Dodatkowo atrakcyjne wynagrodzenie dopełniają ewentualne dodatki. Mogą to być na przykład okresowe premie za dobre wyniki pracy. Taki system sprawia, że pracownik czuje się doceniony, bardziej zadowolony z pracy i, potocznie mówiąc, wie, że warto się starać, bo czeka go za to nagroda. Nie należy także zapominać o systematycznych, przyznawanych przynajmniej raz do roku, podwyżkach. Wiąże się to chociażby z rosnącą inflacją i pozwala pracownikowi utrzymać przynajmniej stały poziom życia. Połączenie komfortowych warunków pracy z atrakcyjnym i adekwatnym wynagrodzeniem daje dobre warunki pracy, które są bardzo cenione przez zatrudnionych. A każdy pracodawca powinien pamiętać, że pracownik zadowolony to pracownik bardziej efektywny i produktywny.

Legalne zatrudnienie w Holandii

Legalne zatrudnienie w dzisiejszych czasach powinno być oczywistością. Niestety nie jest. Pracownik powinien upewnić się, że podpisuje kontrakt z pracodawcą i że kontrakt ten ma moc prawną. Dodatkowo najmniej uczciwi pracodawcy posuwają się o krok dalej. Mianowicie podpisują kontrakt z pracownikiem, ale nie zgłaszają tego w odpowiednim urzędzie, a tym samym nie odprowadzają żadnych składek. Powoduje to automatycznie, że zatrudniony pracuje nielegalnie. Najczęściej praktyka taka wychodzi na jaw dopiero w razie wypadku w pracy lub w drodze do czy z pracy albo też przy końcoworocznym rozliczeniu podatku. Okazuje się bowiem, że w razie wypadku pracownikowi nie przysługują żadne prawa, łącznie z opieką zdrowotną. W drugiej sytuacji, czyli przy corocznym rozliczeniu podatku, najczęściej można liczyć na wystąpienie nadpłaty, która później podlega zwrotowi na rzecz pracownika. Ale jeśli żadne składki, w tym także podatek, nie były odprowadzane, to nie można także liczyć na zwrot zaliczki z podatku. Są dwa podstawowe i najłatwiejsze sposoby na upewnienie się o legalności zatrudnienia. Jednym z nich jest podpisanie kontraktu w języku polskim w biurze pośrednictwa pracy. Drugim sposobem jest skontaktowanie się z odpowiednim urzędem po pierwszej wypłacie. Urząd powinien udostępnić nam informacje, czy pracodawca odprowadził za nas składki. Znając kilka prostych zasad, Polacy w Holandii mogą podjąć pracę legalną i w dobrych warunkach.

Źródło: FAS Packing – oferty pracy w Holandii

Na górę