Głównym zadaniem pneumatycznych systemów rurowych jest przesyłanie surowców sypkich z wykorzystaniem sprężonego powietrza lub innego gazu. Tego rodzaju instalacje charakteryzują się dużą wydajnością i niezawodnością. Skuteczność ich działania uzależniona jest jednak w ogromnym stopniu od poprawności wykonania projektu i jego realizacji. Prawidłowo działający system zapewnia ciągłość dostarczania surowca i pozwala uniknąć kosztowych przestojów.

Poprawny projekt i jego prawidłowa realizacja

Inżynierowie projektujący pneumatyczne systemy rurowe muszą wziąć pod uwagę wiele czynników. Jednym z najważniejszych wyzwań jest poprawne obliczenie spadku ciśnienia na całej długości zamkniętego układu. Podczas prac projektowych należy uwzględnić m.in. całkowitą długość instalacji, rodzaj zastosowanych elementów, a także gęstość transportowanego surowca. Tylko prawidłowe wykonanie tych czynności pozwala stworzyć wydajną instalację. Pneumatyczny system rurowy powinien charakteryzować się długą żywotnością. Ta z kolei uzależniona jest od jakości zastosowanych materiałów. Zamontowanie elementów wykonanych z nieodpowiednich tworzyw zwiększa ryzyko wystąpienia korozji i ich szybszego zużycia. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie elementów wykonanych ze stali nierdzewnej lub węglowej, które wykazują dużą odporność na ścieranie.

Energooszczędność i bezpieczeństwo

Pneumatyczne systemy rurowe to energooszczędne rozwiązania, które charakteryzują się niskimi kosztami utrzymania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych mierników poziom poboru gazu lub sprężonego powietrza jest regularnie monitorowany. Taki monitoring pozwala na optymalizację działania całego systemu i szybkie wykrywanie ewentualnych usterek i awarii. Do występujących usterek zaliczyć należy rozszczelnienie układu. W jego wyniku dochodzi do zwiększenia poziomu zużycia sprężonego powietrza lub gazu, a także zanieczyszczenia przesyłanego surowca. Szczelność to parametr, który charakteryzuje profesjonalne systemy rurowe do transportu pneumatycznego. W celu uniknięcia rozszczelnienia wskazane jest stosowanie elementów wyposażonych w wywijane obrzeża, łączone za pomocą obejm śrubowych lub klamer zaciskowych. Dobrej jakości system rurowy musi być także bezpieczny. W celu poprawy poziomu bezpieczeństwa zalecane jest tworzenie instalacji zabezpieczonej przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. Podłączenie przewodów uziemiających zmniejsza ryzyko pożaru lub wybuchu.

Łatwość serwisowania i rozbudowy

Nowoczesny system rurowy do przesyłu pneumatycznego musi charakteryzować się możliwością łatwego serwisowania. Profesjonalni producenci tego rodzaju instalacji mają w swej ofercie dużą ilość skatalogowanych i gotowych części zamiennych, dzięki czemu ich dostarczenie nie zajmuje wiele czasu. Skrócenie czasu dostaw, a także prac serwisowych, pozwala uniknąć długich i kosztowych przestojów systemu. Modułowa konstrukcja układów rurowych znacząco ułatwia również ich rozbudowę. Dzięki zastosowaniu klamrowych zacisków demontaż i montaż poszczególnych elementów przebiega szybko i sprawnie.

Podsumowanie

Wydajność, niezawodność, energooszczędność, łatwość serwisowania oraz bezpieczeństwo to najważniejsze cechy, którymi muszą charakteryzować się rurowe systemy do transportu pneumatycznego. To właśnie one sprawiają, że tego rodzaju instalacje cieszą się tak dużą popularnością i są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, budowlanym oraz w rolnictwie.

Na górę