Praca na wysokościach to bardzo ryzykowne, niebezpieczne i odpowiedzialne zadanie. Pracodawca zobowiązany jest chronić swoich pracowników. Dlatego też jest odpowiedzialny za zapewnienie im możliwie najlepszej ochrony przed upadkiem z wysokości. Sklepy z artykułami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oferują szeroki wybór środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Jednak przed dokonaniem wyboru warto się zorientować, jaka jest charakterystyka i przeznaczenie każdego z nich.

Niebezpieczeństwo związane z pracą na wysokości

Najwięcej wypadków w pracy związanych z upadkiem z wysokości generuje branża budowlana. Nie oznacza to jednak, że inne zawody są wolne od takiego ryzyka. Niebezpieczeństwo upadku dotyczy bowiem każdego, kto podejmuje się pracy na wysokościach. Dlatego tak ważne jest odpowiednie i skuteczne zabezpieczenie pracowników pracujących na wysokości. Spora liczba  wypadków może wynikać z dwóch przyczyn. Po pierwsze polscy pracodawcy nie przywiązują zbyt dużej wagi do odpowiedniego zabezpieczenia oraz wyszkolenia swoich pracowników. Niejednokrotnie zdarza się, że wprawdzie pracodawca zaopatrzy pracowników w środki ochrony przed upadkiem z wysokości, jednak nie przeszkoli z ich użytkowania oraz nie zapewni opieki i nadzoru przełożonego lub brygadzisty. Wydaje się, że to mało istotne detale, jednak mogą one kosztować ludzkie życie. Po drugie często pracownicy nie potrafią i nie mają śmiałości, czy odwagi upomnieć się zarówno o odpowiedni sprzęt zabezpieczający, jak i profesjonalne przeszkolenie. Warto wiedzieć, że obie kwestie na równi leżą zarówno w interesie pracodawcy, jak i pracownika.

Odpowiednie przeszkolenie i wiedza, jako podstawa ochrony zatrudnionych przy pracy na wysokości

Pracodawcy zapominają, że materialne środki chroniące przed upadkiem z wysokości to jednak nie wszystko. Pracownicy wymagają odpowiedniego przeszkolenia. Dobre szkolenie stanowiskowe, odpowiednie szkolenie BHP, a następnie rzetelny i merytoryczny nadzór przełożonego lub brygadzisty, mogą uratować życie. Żaden z wypadków w pracy wywołany upadkiem z wysokości nie był spowodowany umyślnie. Najczęściej winny jest błąd ludzki wynikający z niewiedzy, nieodpowiedniego przeszkolenia, bądź też chwili nieuwagi, czy dekoncentracji. Pokazuje to jak ważne są szkolenia pracowników i nadzór.

Rodzaje środków ochrony przed upadkiem z wysokości

Wszelkie środki ochrony pracowników dzielą się na środki ochrony indywidualnej oraz środki ochrony zbiorowej. Różnią się one tym, że środki indywidualne chronią na raz tylko jedną osobę, natomiast zbiorowe gwarantują jednoczesne zabezpieczenie wielu pracowników pracujących na wysokości. Przy wyborze jednego z nich należy zwrócić uwagę na ilość pracowników wykonujących obowiązki na wysokości, potrzebę mobilności, wysokość nad ziemią, na której znajdują się pracownicy oraz rodzaj wykonywanej pracy. Dopiero analiza wszystkich tych czynników pozwoli wybrać najlepszą i najskuteczniejszą do danej sytuacji ochronę przed upadkiem z wysokości.

Charakterystyka środków ochrony przed upadkiem z wysokości

Zaopatrzenie pracowników w odpowiedni sprzęt zabezpieczający przed upadkiem powinien być podyktowany warunkami panującymi na stanowisku pracy oraz charakterystyką wykonywanej pracy. Z grupy środków ochrony zbiorowej można wybrać balustrady, poręcze lub też balustrady z krawężnikiem, ale także rusztowania, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Wszystkie wymienione są skuteczne i zupełnie nie ograniczają ruchów, gwarantują mobilność i bezpieczeństwo. Nadają się one doskonale, gdy wymagana jest jednoczesna ochrona kilku lub kilkunastu pracowników. Natomiast jeśli na wysokości pracuje tylko jedna osoba, to z powodzeniem można wykorzystać środki ochrony indywidualnej. Do indywidualnych środków ochrony przed upadkiem można zaliczyć pasy bezpieczeństwa i szelki bezpieczeństwa. Oprócz tego do dyspozycji są także amortyzatory spadania oraz urządzenia samoblokujące, które dzięki montowaniu do linek bezpieczeństwa zakotwiczonych w stałych elementach konstrukcyjnych, zapewniają bezpieczeństwo przy jednoczesnej swobodzie ruchu.

Źródło: https://www.glovex.com.pl

Na górę