1 października 2021 roku Sejm przyjął założenia ustawy podatkowej obowiązującej w ramach Polskiego Ładu. Są to największe zmiany, jakie zostały wprowadzone w podatkach od lat. Co nas czeka? Czy są widoczne korzyści dla konkretnych grup społecznych?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych

Kwota wolna od podatku, czyli suma niepodatkowych rocznych dochodów do tej pory wynosiła 8 tysięcy złotych. Była jedną z najniższych w Unii Europejskiej, dlatego podwyższenie tej wartości do 30 tysięcy złotych można uznać za dobre posunięcie.

Nowe progi podatkowe

Kluczową zmianą w ramach Polskiego Ładu jest podwyższenie progu, od którego będzie płaciło się wyższy, 32-procentowy podatek. Do tej pory przedsiębiorca rozliczający się m.in. na zasadach ogólnych musiał płacić wysoki podatek, gdy jego dochody przekroczyły 85 tysięcy złotych. Od 2022 stanie się tak dopiero przy dochodach powyżej 120 tysięcy złotych.

Zmiany w składach zdrowotnych, brak możliwości odliczenia od podatku

Biura rachunkowe z Warszawy i innych polskich miast są przerażone zmianami w składkach zdrowotnych. Rząd zdecydował o rezygnacji z ryczałtowego naliczania składki zdrowotnej, na rzecz comiesięcznego wyliczania kwoty, jaką przedsiębiorca będzie musiał przesłać do ZUS. W dodatku, przedsiębiorca traci możliwość odliczenia tej kwoty od podatku.

Do tej pory składka zdrowotna wynosiła 9% dochodu, a 7,75% można było odliczyć od podatku. Teraz tej możliwości nie będzie. W przypadku rozliczających się podatkiem liniowym, składka wynosić będzie 4,9% od dochodu, a w przypadku ryczałtu przedsiębiorcy o rocznych przychodach do 60 tysięcy złotych będą płacić składkę w wysokości 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli jednak zarobki będą wynosiły w tej grupie od 60 do 300 tysięcy złotych rocznie, składka zdrowotna będzie naliczana od 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Przy tak szerokich, skomplikowanych zasadach wyliczeń składki zdrowotnej, usługi księgowe w Warszawie na pewno podrożeją, na co przedsiębiorcy muszą się przygotować. W końcu dla księgowych będzie to dodatkowa praca, aby raz w miesiącu wyliczać przedsiębiorcy wysokość składki zdrowotnej, jaką ma zapłacić. Jednocześnie warto z takich usług skorzystać, aby mieć pewność, że uiści się daninę do ZUS w odpowiedniej wysokości.

Ulga dla klasy średniej

Z zapowiedzi rządu od początku wynikało, że na zmianach podatkowych ma zyskać większość społeczeństwa. W miarę jak pojawiały się nowe pomysły, Polacy tracili nadzieję, że tak faktycznie będzie. Rząd chcąc rozwiązać ten problem, postanowił wprowadzić ulgę dla klasy średniej. Zakłada ona brak zwiększania wysokości podatków dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i pracowników na etacie zarabiających od 68,4 do 133,6 tysięcy złotych rocznie.

Ulgi dla rodziny 4+ oraz emerytów

Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, mogą skorzystać z odliczenia w kwocie 85 tysięcy złotych. Oznacza to zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od dochodów do 115 tysięcy złotych rocznie.

Podobne rozwiązanie zostało przygotowane dla rodzin z minimum czwórką dzieci. Jeżeli zarobki obojga rodziców nie przekroczą rocznie 230 tysięcy złotych, nie będą musieli rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Wynika to z możliwości skorzystania z odliczenia 85 tysięcy złotych oraz kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych na każdego rodzica.

Na górę