Hałas wpływa dekoncentrująco na uczniów, stają się nadpobudliwi, a co najgorsze, aparat słuchu po dniu spędzonym w budynku pełnym krzyczących dzieci, nie jest już tak sprawny, jak dotychczas.

Hałas w szkole jest poważnym problemem, z którym czas się uporać.

Wpływ hałasu na słuch uczniów

Szkoła wielu osobom nie kojarzy się tylko ze zdobywaniem wiedzy oraz nowych umiejętności, ale przede wszystkim z wszechogarniającym hałasem, który największą intensyfikację ma w trakcie 10- i 15-minutowych przerw pomiędzy kolejnymi lekcjami. Z przeprowadzonych badań wynika, że średni poziom hałasu na szkolnych korytarzach osiąga nawet 80-90 dB. Są to wartości niepokojące, które mają negatywny wpływ na słuch człowieka.

Dzieci, które cały dzień przebywają w tak mocno natężonym dźwiękami środowisku, których źródłem są oczywiście one same, borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi. Pojawiają się bóle głowy, problemy z koncentracją, irytacja, zmęczenie, pobudliwość, agresja oraz oczywiście problemy ze słuchem.

Jak skutecznie rozprawić się z hałasem w szkole?

Edukacja. To podstawowe narzędzie, z którego można skorzystać, aby pokazać uczniom, że można inaczej. Wystarczy na początek seria zajęć, na których dzieciom i młodzieży zostanie pokazane, co może się stać, jeżeli same nie zatroszczą się o swój słuch. Obrazowe przykłady, takie jak stale pogarszający się słuch, uniemożliwiający normalne funkcjonowanie, słuchanie ulubionej muzyki, rozmowę z kolegami, powinny zadziałać. Oczywiście to nie rozwiąże problemu, ale może chociaż część uczniów zwróci uwagę na swoje zachowanie na korytarzu, nie będzie krzyczało czy nadmiernie przeszkadzało, jeżeli nie w trosce o innych, to o siebie.

Słuch człowieka nie jest dany raz na zawsze i trzeba w tej kwestii edukować dzieci. Jeżeli same nie zatroszczą się o ten ważny zmysł, nikt tego za nie nie zrobi.

Dobrym pomysłem dla szkół, które bezskutecznie walczą z hałasem może okazać się wprowadzenie minut ciszy. Tym razem nie upamiętniających podniosłe chwile, ale pozwalających na przypomnienie, jak ważne jest zminimalizowanie hałasu w szkole. Powtarzane regularnie przerwy w ciszy, wejdą przynajmniej części uczniom w krew. Przy okazji warto nagradzać uczniów, którzy stosując się do zaleceń, a karać tych, którzy łamią zakazy.

Ważne jest, aby coś robić i chcieć pokonać hałas w szkole. W przedsięwzięcie musi zaangażować się cała kadra pedagogiczna, ale i uczniowie, którzy są źródłem nieprzyjemnych doznań słuchowych doświadczanych przez nich samych, ale i przez nauczycieli.

Kosztowne inwestycje dla szkół realnym rozwiązaniem

Zdając sobie sprawę, jak dużym problemem jest hałas w szkole, czasem trzeba przedsięwziąć bardziej zaawansowane metody walki. Niektóre instytucje edukacyjne inwestują w innowacyjne rozwiązania, takie jak sufity czy panele dźwiękoszczelne, które mają za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu po całym budynku. Ich działanie polega także na obniżaniu poziomu hałasu, czasem nawet o cenne 10 dB. To bardzo dużo, patrząc na poziom hałasu w szkołach. Czy to przyszłość polskich placówek edukacyjnych? Jeżeli uczniowie sami nie będą chcieli „mniej krzyczeć”, jest to realny scenariusz.

Na górę