Psychologia medyczna to nowa subdyscyplina łącząca dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Jako kierunek kształcenia odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym sukces terapii medycznej zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji psychologicznej pacjenta. Wiedza o tym, iż każdy z nas jest całością psychosomatyczną to obecnie norma w medycynie. Jesteśmy już świadomi tego, jak ogromny wpływ na naszą psychikę i ciało ma umiejętność radzenia sobie z codziennym stresem czy jego kumulacją w sytuacji choroby. Psychologię medyczną zalicza się zarówno do profilaktyki medycznej, jak i bardzo ważnego wsparcia dla pacjentów w czasie terapii.

Gdzie znajdzie pracę psycholog medyczny?

Już dziś specjaliści w dziedzinie psychologii medycznej są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Zatrudnia się ich w zespołach lekarskich jako konsultantów psychologicznych, w placówkach opieki nad osobami terminalnie chorymi i hospicjach, w zakładach wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej. Bardzo ważnym miejscem pracy dla psychologów medycznych są szpitalne oddziały, onkologiczne, kardiologiczne i intensywnej terapii. W oddziałach tych psycholog medyczny dba o dobrą kondycję pacjentów po urazach, operacjach, czy też w bezpośrednim zagrożeniu życia. Psychologowie medyczni znakomicie sprawdzają się też w oddziałach i ośrodkach dziennego i stacjonarnego leczenia depresji i innych zaburzeń afektywnych, zwłaszcza specjalizujących się w opiece nad osobami w kryzysie zdrowotnym. Kompetencje psychologa medycznego są użyteczne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z kryzysami takimi jak trauma, choroba, żałoba. To właśnie psycholog medyczny jest w stanie opracować indywidualny program rozwiązywania problemów i wspierać zdrowienie fizyczne oraz społeczne. Psycholog medyczna to zawód, która łączy w sobie umiejętność pracy z osobą chorą, jego rodziną i zespołem medycznym.

W jakich instytucjach już teraz pracują psychologowie medyczni? 

Psycholodzy medyczni zatrudniani są jako pracownicy etatowi lub konsultanci w instytucjach takich jak publiczne i niepubliczne placówki opieki medycznej, a więc przychodnie, szpitale, centra medyczne, centra leczenia otyłości,. W starzejącym się społeczeństwie jest coraz większe zapotrzebowanie na wsparcie psychologa w leczeniu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Rynek pracy dla psychologów medycznych to także hospicja stacjonarne i domowe, zakłady opiekuńczo-lecznicze różnych specjalności, a także coraz częściej prywatne ośrodki wsparcia dla osób chorujących, z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Bardzo ważnym założeniem kształcenie psychologów medycznych jest przekonanie, iż na zdrowie człowieka składają się różne wymiary jego funkcjonowania od sprawności fizycznej i dobrostanu psychicznego, aż do rozwoju osobistego i prywatnej duchowości. Coraz częściej zdarza się, że nawet wspólnoty religijne i związki wyznaniowe zatrudniają właśnie psychologów medycznych, którzy opracowują specjalne programy psycho-edukacyjne dla osób w różnym wieku, z różnorodnymi potrzebami rozwojowymi.

Psycholog medyczny to zawód, który pozwala przełożyć wiedzę z zakresu psychologii na strategie radzenia sobie z codziennością przez każdego z nas. Niezależnie od tego, czy potrzebujemy jedynie elementów psychoedukacji, takich jak relaksacja i sztuka rozwiązywania codziennych konfliktów, czy na przykład w związku z niepełnosprawnością dziecka, konieczne jest skonstruowanie bardzo konkretnej, zindywidualizowanej ścieżki terapeutycznej dla całej rodziny. Psychologia medyczna jest dziedziną otwartą na każde z wyzwań, które wiążą się z zachowaniem zdrowia i z przebiegiem terapii.

Źródło: wsr.edu.pl – fizjoterapia

Na górę