Transport HDS to zagadnienie bliskie każdemu, kto na co dzień zajmuje się organizacją pracy przy wznoszeniu, remontowaniu i wyburzaniu obiektów budowlanych. Dźwigi HDS są bowiem niezbędnym wyposażeniem każdego placu budowy. Tego rodzaju urządzenia znajdują również zastosowanie w firmach specjalizujących się w konstrukcji, wynajmie i sprzedaży różnego rodzaju instalacji bądź maszyn wielkogabarytowych. Branża budowlana i logistyczna nie mogłyby więc sprawnie funkcjonować bez korzystania z usług związanych z transportem HDS. Transport tego typu wykorzystuje dźwigi HDS, czyli tzw. hydrauliczne dźwigi samochodowe.

Cechy i zastosowanie dźwigów HDS

Hydraulicznymi dźwigami samochodowymi nazywa się różnego typu samochody ciężarowe, które na swoich podwoziach mają zamontowane żurawie przeładunkowe. Żurawie te składają się z kolumn, czyli obrotowych podstaw, na których umieszczone są wychylne wysięgniki zakończone cięgnikami. Dźwigi HDS należą do grupy urządzeń dźwigowo-transportowych i służą do przenoszenia różnego rodzaju ładunków, szczególnie tych o wielkich gabarytach i ogromnym ciężarze. Ładunki te można przewozić na niewielkich odległościach, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Przenoszenie odbywa się w ruchu przerywanym. Istnieje wiele rodzajów dźwigów dostosowanych do transportu ładunków o zróżnicowanej wadze i gabarytach oraz na określonej powierzchni.

Najważniejszym parametrem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze dźwigu, jest jego maksymalny moment obciążający. Jest to iloczyn poziomej odległości od punktu podparcia wysięgnika oraz maksymalnego ciężaru, jaki może podnieść dany dźwig. Parametr ten mierzony jest w tonometrach.

Do pracy w transporcie HDS  potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Osoby z prawem jazdy kategorii C, które ukończyły kurs i zdały egzamin państwowy, otrzymują od Urzędu Dozoru Technicznego zaświadczenie uprawniające do obsługi maszyn należących do tak zwanej kategorii II Z, która obejmuje żurawie przenośne.

Dźwig HDS zapewnia sprawny, wydajny i prosty załadunek oraz rozładunek towarów – najczęściej maszyn, różnego rodzaju kontenerów oraz konstrukcji i materiałów budowlanych.

Transport szalunków przy pomocy dźwigów HDS

Jednym z najbardziej popularnych zastosowań dźwigów HDS w branży budowlanej jest transport szalunków. Szalunek, nazywany także szalowaniem czy deskowaniem, to wykorzystywana przy wznoszeniu obiektów budowlanych konstrukcja, służąca do nadawania kształtu mieszance betonowej. Szalunki wykonywane są najczęściej z drewnianych desek, zdarzają się również takie z wodoodpornej sklejki czy metalu. Wykorzystuje się je do stawiania fundamentów oraz w konstrukcji stropów, ścian, nadproży, wieńców, schodów i cokołów ogrodzeń. Szalunki wzniesione na początku procesu budowania usuwa się po kilku tygodniach, gdy mieszanka betonowa się zwiąże. Rozmontowane i oczyszczone elementy szalunku mogą być wykorzystane ponownie lub przeznaczone do innego celu na terenie budowy.

Konstrukcje produkowane przez dobre firmy są – w zależności od rodzaju – już gotowe lub łatwe do zmontowania, a przy tym porządnie wykonane i wytrzymałe. Z tego powodu bardzo popularną praktyką jest wynajem szalunków. Transport szalunków z jednego placu budowy w inne miejsce, gdzie prowadzone są roboty, pod względem logistycznym może wydawać się dosyć skomplikowanym przedsięwzięciem. W tym przypadku idealnym rozwiązaniem będzie użycie samochodu ciężarowego wyposażonego w dźwig HDS o parametrach odpowiednich dla danego ładunku.

Źródło: Wynajem szalunków – Szalunkiweb.pl

Na górę