Wraz z wiekiem osoba starsza stopniowo traci możliwość samodzielnego funkcjonowania — nie potrafi wstawać o własnych siłach, wykonywać obowiązków domowych ani załatwić najpotrzebniejszych spraw. Z tego powodu niektórzy seniorzy potrzebują stałej pomocy w postaci dziennej lub nawet całodobowej opieki. Które z rozwiązań jest najkorzystniejsze i w jakich przypadkach?

Opieka dzienna nad seniorem

Aby odpowiedzieć na pytanie, która z form wsparcia jest najlepsza i kiedy, najpierw trzeba poznać ich ogólne założenia. Opieka dzienna nad seniorem zazwyczaj działa na dwa różne sposoby różniące się od siebie miejscem ich realizacji. Pierwszy obejmuje sprawowanie nadzoru przez specjalnie do tego celu zatrudnionego opiekuna np. wynajętego przez rodzinę z ośrodka — tutaj osoba starsza przebywa we własnym domu. Z kolei w drugim przypadku senior znajduje się w domu opieki realizującym usługę sprawowania pieczy w określonych godzinach w ciągu dnia, gdzie będzie miał okazję brać udział w różnorodnej terapii zajęciowej w grupie często koncentrujących się na określonych schorzeniach typu demencja lub niepełnosprawność. W trakcie opieki dziennej zadania opiekuna ograniczają się do pomocy w przemieszczaniu się, załatwianiu spraw poza miejscem zamieszkania czy organizacji czasu wolnego.

Opieka całodobowa nad seniorem

Natomiast całodobowa opieka nad osobami starszymi najczęściej sprawowana jest jedynie w domach opieki społecznej lub podobnych ośrodkach, w których nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa wykwalifikowana kadra medyczna i terapeutyczna. Na życzenie rodziny może być również odbywana całkowicie w domu seniora. Tutaj opieka ma charakter kompleksowy: zaliczamy do niej zabiegi higieniczne, wsparcie w spożywaniu posiłków, pomoc w zażywaniu leków itp. Opiekun zazwyczaj mieszka lub przebywa razem z pacjentem przez całą dobę, tzn. tak układa harmonogram czuwania, by wykonać wszystkie odpowiednie czynności według ściśle ustalonego harmonogramu. Dodatkowo dba o komfort psychiczny osoby starszej i służy jej właściwym wsparciem w dowolnej chwili.

Opieka dzienna a całodobowa — którą wybrać?

W razie, gdy rodzina zastanawia się nad wybraniem właściwej formy wsparcia dla seniora, najpierw pod uwagę należy wziąć stopień sprawności pacjenta. Jeśli osoba starsza potrafi w pewnym stopniu zająć się kluczowymi czynnościami do zrobienia w swoim otoczeniu, np. umie się ubrać, ugotować obiad czy w miarę możliwości posprzątać po sobie, lepiej jest wybrać opiekę dzienną. Jeżeli zaś senior ma coraz większe problemy z poruszaniem się i wykonywaniem podstawowych działań, warto rozważyć opcję opieki całodobowej dla seniora. Ostateczny wybór spoczywa jednak na rodzinie i potrzebach osoby starszej, której dotyczyć będzie wybrana forma wsparcia.

Na górę