Wydaje się, że wychwalana na międzynarodowym forum świetlana przyszłość Katowic zaczyna się już dziś. Miasto od kilku lat pojawia się w najważniejszych biznesowych rankingach, co zawdzięcza dopracowanej strategii przyciągania polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Na czym opiera się ten plan i co jeszcze wpływa na atrakcyjność inwestycyjną tego śląskiego ośrodka?

Centrum Śląska, centrum Europy

Z całą pewnością do wysokiej pozycji Katowic przyczynia się doskonałe położenie zarówno z lokalnego, jak i globalnego punktu widzenia. W pobliżu znajdują się trzy duże porty lotnicze oraz stale udoskonalana sieć dróg, która łączy miasto z ważnymi sąsiadami – Niemcami, Ukrainą czy Czechami. Lokalizacja w samym sercu Europy Środkowo-Wschodniej czyni Katowice idealnym punktem pod względem logistycznym, a bliskość strategicznych partnerów ułatwia prowadzenie interesów.

Katowice to też centrum śląskiej aglomeracji i jak na centralny ośrodek przystało – miasto sukcesywnie wyznacza trendy pod względem zrównoważonego rozwoju. Takie otoczenie, nastawione na intensywny wzrost gospodarczy oraz tworzenie bezpiecznej przyszłości, bez wątpienia zachęca do lokowania kapitału. Żeby inwestycje miały szansę się rozwijać, potrzeba przede wszystkim dobrej polityki gospodarczej, której w tej części Polski nie brakuje.

Udogodnienia dla inwestorów

Regionalne władze dużą wagę przywiązują do poprawy miejskiej infrastruktury biurowej, mieszkaniowej i rekreacyjnej, dzięki czemu Katowice stają się lepszym miejscem do życia, a co się z tym wiąże, również doskonale zabezpieczonym zapleczem kadrowym. Liczne, renomowane uczelnie zapewniają z kolei wysoko wykwalifikowaną kadrę, podzielającą propagowane wśród inwestorów wartości. Do najważniejszych jednostek akademickich zaliczyć należy Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski oraz Politechnikę Śląską.

Przeszło 20 lat temu rozporządzeniem Rady Ministrów powołano Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która nie tylko wspiera projekty restrukturyzacyjne i rozporządza miejskimi działkami, ale też z zaangażowaniem dba o interesy przedsiębiorców. Przy Urzędzie Miasta funkcjonuje natomiast Wydział Obsługi Inwestorów, w którym każdy biznesmen może liczyć na kompleksowe doradztwo w kwestii lokalizacji, pomoc przy sporządzeniu wymaganych dokumentów oraz organizacji spotkań z samorządem.

Dialog na szczycie

Nie ma miasta przyszłości bez współpracy, a ta nie może się obejść bez skutecznej komunikacji, również w formie dialogu pomiędzy większymi i mniejszymi przedsiębiorcami. Władze Katowic zdają się doskonale rozumieć tę konieczność, dlatego kierują swoją uwagę również na rozwój firm z sektora MŚP i, co ważne, zapewniają przestrzeń do wymiany doświadczeń. Właśnie dlatego w mieście w ostatnich latach powstało kilka obiektów oraz instytucji, umożliwiających organizację konferencji, również międzynarodowych, z różnorodnych dziedzin: IT, funduszy europejskich, doradztwa podatkowego czy zarządzania zasobami ludzkimi.

W Katowicach nie brakuje też oddolnych inicjatyw, takich jak inkubatory przedsiębiorczości, Regionalna Izba Gospodarcza czy Fundusz Górnośląski, obierających za cel zarówno wspieranie lokalnych biznesmenów, jak i szerzenie zasad etyki biznesu. Co roku w mieście odbywają się organizowane przez RIG Targi Biznes Expo, podczas których przedsiębiorcy mogą nie tylko wymieniać się informacjami, słuchać inspirujących wykładów oraz poznawać najnowsze nowinki technologiczne, ale też wziąć udział w praktycznych warsztatach i pozyskać kompetentnych pracowników.

Wielka przemiana

Dziś już nikogo nie zaskakuje potencjał inwestycyjny Katowic. Miasto dąży do przemiany z górniczego zagłębia w nowoczesną metropolię atrakcyjną zarówno dla mieszkańców, jak i właścicieli firm.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o doskonałej bazie usług outsourcingowych, powiększającej się wprost proporcjonalnie do dynamicznego rozwoju całego miasta. Szeroki wybór podwykonawców, firm konsultingowych oraz dostawców technologicznych rozwiązań otwiera jeszcze większe możliwości rozwoju, pomagając pokonać wszelkie problemy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli ktoś szuka profesjonalnego biura rachunkowego w Katowicach, jakościowej obsługi kadrowo-płacowej czy innych usług wspierających prowadzenie biznesu, w krótkim czasie znajdzie odpowiedniego partnera.

Na górę