W nowoczesnych i niezwykle rozbudowanych systemach produkcyjnych, na które składają się zespoły różnego rodzaju urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz pneumatycznych, wykorzystuje się także mniejsze i często niedostrzegalne elementy. Ich rozmiar nie świadczy jednak o ich bezużyteczności. Są to czujniki pomiarowe, które odpowiadają chociażby za kontrolę precyzji maszyn w procesie tworzenia konkretnych produktów. Nie jest to jednak ich jedyne zastosowanie, a dzięki ich laserowym wersjom zaczynają być doceniane w coraz to nowszych gałęziach przemysłu.

Działanie lasera – jak dokonuje pomiaru?

Chcąc najprościej wytłumaczyć funkcjonowanie lasera, wyobraźmy sobie latarkę. Kiedy ja włączymy i w kompletnie ciemnym pomieszczeniu skierujemy emitowane przez nią światło w jednym kierunku, na ścianie powinniśmy zauważyć plamę – główny strumień światła. Nie jest on jednak skupiony całkowicie w jednym miejscu, ale rozprzestrzenia się na wszystkie strony, rozświetlając cały pokój. Taką samą plamę, a raczej kropkę, zobaczymy w przypadku lasera. Różnica jest jednak taka, że jego wiązka będzie skupiona, a światło w idealnie prostej linii wskaże punkt tego wyśrodkowania. Gdy wiązka napotyka obiekt, światło odbija się i wraca do soczewki zbiorczej, zwanej obiektywem, która umieszczona jest zaraz przy emiterze. Czas, w jaki światło przebyło wspomnianą drogę, pozwala określić odległość od obiektu.

Dokładnie na takiej samej zasadzie działają czujniki laserowe, dokonujące pomiarów i precyzyjnej kontroli. Utworzona na powierzchni danego obiektu plamka stanowi wyznacznik każdej takiej próby. Dodatkowo w celu uzyskania jak najlepszej dokładności badania, za pomocą oprogramowania moc oraz czas naświetlania lasera są automatycznie dostosowywane do konkretnych warunków, w jakich zachodzi dany pomiar. Dzięki temu wiązka laserowa gwarantuje też szeroki zakres pomiarowy, bez względu na czynniki zewnętrzne. Modernizacja czujników laserowych i komputeryzacja ich pracy, pozwalają osiągać coraz lepsze efekty w ich działaniu.

Czujniki laserowe w przemyśle – dlaczego są tak popularne?

Tego typu detektory sprawdzają się głównie dlatego, że ich wskazania są wiarygodne i rzetelne. Poza tym ich działanie odbywa się w sposób bezkontaktowy i automatyczny, bez potrzeby uczestniczenia osób trzecich w przebiegu każdej z operacji. Wysokiej jakości czujniki laserowe biorą pod uwagę wszystkie zmienne, takie jak rozmiar obiektów, czy szybkość ich przemieszczania się. Potrafią także pozycjonować je w otoczeniu, co pomaga przeciwdziałać potencjalnym błędom podczas aktywnej pracy maszyn. Z tych powodów doskonale sprawdzają się na liniach produkcyjnych, dbając nie tylko o wysokie standardy jakościowe, ale również zapewnienie ciągłości procesów. Mierniki spotkamy przykładowo w zakładach wytwarzających elementy metalowe i poddających je specjalistycznej obróbce.

Dużo zalet, mało wad…

O tego typu czujkach można mówić właściwe w ogóle nie stosując negatywnych określeń. Najpoważniejszą wadą jest w tym przypadku ich wrażliwość na zanieczyszczenia, takie jak kurz czy piasek. Wśród pozytywów warto natomiast wymienić możliwość dokonania pomiaru z dużej odległości. To z kolei przekłada się na skuteczną ochronę detektorów przed zużyciem, co stanowi podstawę ich niezawodności i trwałości. Moduły tego typu wykrywają nawet bardzo małe elementy oraz minimalny ruch, niemożliwy do wychwycenia gołym okiem. Warto też nadmienić, że nowoczesne sensory oferują coraz szerszy zakres pomiarowy, a dzięki modulacji ich wiązek możliwie stało się niemal całkowite eliminowanie wszelkich zakłóceń pracy oraz zmniejszenie poboru energii.

Bezdotykowa precyzja przedstawionych mierników pozwala stwierdzić, że to niezwykle funkcjonalne i warte uwagi urządzenia. Ich działanie, zalety, a także ciągły rozwój pozwalają wierzyć również, że ich zastosowanie rozprzestrzeni się na jeszcze większą skalę. Taki scenariusz przyniósłby same pozytywne skutki, realnie wpływając na kondycję systemów produkcyjnych.

Na górę